Studiemiddag de nieuwe openheid – 22 juni 2021

mei 26, 2021

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de online-editie van de studiemiddag 2021 van de vereniging met de titel De nieuwe openheid. De studiemiddag zal online plaatsvinden op dinsdag 22 juni 2021 van 15:00 – 17:00 uur. U wordt dan ook vriendelijk verzocht dit tijdstip vrij te houden in uw agenda en zich onderaan deze pagina aan te melden. Meer details volgen zo spoedig mogelijk via de website en per mail.

Het kabinet heeft in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aangekondigd een radicale stap te willen zetten richting meer openheid in de informatievoorziening aan het parlement en de samenleving. Een van de aangekondigde maatregelen is dat op 1 juli 2021 een start wordt gemaakt met het openbaar maken van nota’s die bewindspersonen gebruiken voor de besluitvorming. Ook zal de Wet open overheid (Woo) naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden. Wat betekent deze nieuwe openheid voor het werk van de wetgevingsjurist? Pien van den Eijnden (BZK, specialist Woo) en Helene de Man (BZK, specialist informatievoorziening parlement) wisselen hierover graag van gedachten tijdens de studiemiddag.

Leden kunnen zich hieronder aanmelden. Nog geen lid? Meld je hier aan als nieuw lid.

Aanmelden voor de studiemiddag 2021

2 + 4 =