Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en op welke wijze we die verwerken. Deze verklaring is van toepassing op leden van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (NVvW), deelnemers aan NVvW-activiteiten, auteurs van NVvW-publicaties en bezoekers van de NVvW-website. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bestuur@nvvw.eu.

Wie zijn we?

Wij zijn de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (KvK nr. 40412780). Ons website-adres is: https://nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl/.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom verzamelen we die?

Leden en deelnemers

Van leden van de vereniging en deelnemers van activiteiten van de vereniging verwerken wij alleen de persoonsgegevens die zij zelf aan ons verstrekken. Het gaat om de volgende persoonsgegevens voor de voldoende doeleinden:

 • Ledenadministratie: naam, titel, adres, werkgever, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Deelnemersregistratie activiteiten: naam, e-mailadres.
 • Contributie-inning: naam, werkgever,  e-mailadres, bankrekeningnummer.
 • Opstellen, verzenden en online plaatsen van publicaties: naam, titel en functie.
 • Verzenden aankondigingen: e-mailadres.
 • Communiceren van activiteiten: naam en functie spreker.

Bezoekers

Als bezoekers contactformulieren invullen of reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account heeft en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Op grond waarvan verwerken we uw gegevens?

De NVvW verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw expliciete toestemming. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dan kan via een bericht aan bestuur@nvvw.eu. Opzegging van het lidmaatschap geldt als intrekking van de toestemming. Op dat moment verwijderen wij uw gegevens.

Met wie delen we uw gegevens?

Het bestuur van de vereniging beschikt over de gegevens en deelt deze met:

 • Mailchimp formulieren: leden- en deelnemersregistratie.
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid: verzending van gedrukte preadviezen.
 • Lightside: website.

Zonder uw expliciete toestemming worden deze gegevens niet met andere derden gedeeld, tenzij waar daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dat betekent:

 • Ledenadministratie: tot opzegging en financiële afhechting van het lidmaatschap.
 • Deelnemersregistratie: tot een maand na de activiteit.
 • Publicaties: oneindig.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15 AVG) en op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17 AVG). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG) en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG). Tot slot heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens