Publicaties

Preadviezen

klik op de banner of titel om de preadviezen te openen

NVvW - Preadviezen 2021 - 30 jaar 'Zicht op wetgeving'

Prof. mr. G.J. Veerman, drs. S.A.P.J. van Melis, mr. E.D.G. Kiersch, mr. S.W. Mul & mr. drs. K. Werkhorst

NVvW - Preadviezen 2020 - Wetgeving en uitvoering

Prof. mr. dr. M. Scheltema, Mr. R.F.B. van Zutphen & J.F.P.M. van de Wiel Msc

NVvW - Preadviezen 2019 - De Wetsfiguur

prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin dr. M.H.A.F. Lokin

NVvW - Preadviezen 2019 - Bijlage bij het preadvies van E.M.H. Hirsch Ballin

Ron de Martines , Eva van Vugt & Ernst Hirsch BallinRon de Martines

NVvW - Preadviezen 2018 - Experimenteerwetgeving

prof. mr. dr. S.H. Ranchordás, mr. E.S. Cnossen & mr. L.L. van der Laan, prof. dr. T. Buyse, mr. P.G. Van Humbeeck & mr. J.M.M. Van Nieuwenhove

NVvW - Preadviezen 2017 - Uitbesteding van wetgeving

mr. O. Kwast, prof. dr. R. van Schoonhoven & prof. mr. W. Konijnenbelt

VvW - Preadviezen 2016 - Stelselherzieningen

mr. J.H. Meijer, mr. H.A. Oldenziel en mr. H.W. de Vos (allen ministerie van Infrastructuur en Milieu), mr. M.M. den Boer, mr. J.A. Janssen, mr. Y.L. Lont, mr. R. Buitenhuis, mr. M.J.P.C. Zeegers, mr. E. van Schooneveld en mr. M.T. Veldhuizen (allen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en mr. R. Bekker

VvW - Preadviezen 2013 - De verhouding tussen rechter en wetgever

S.A.M. Verstraelen, mr. dr. E. Mak & prof. mr. J.C.A. de Poorter

VvW - Preadviezen 2012 - De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving

mr. dr. M.A.H. van der Woude, mr. drs. P.J.P.M. van Lochem, prof. Dr. R.A. Koole

VvW - Preadviezen 2010 - Complexiteit van wetgeving

dr. N.A. Florijn & prof. mr. W. Konijnenbelt

VvW - Preadviezen 2009 - Wetgever en constitutie

prof. dr. L.F.M. Verhey, prof. dr. M. Kuijer, prof. dr. L.A.J. Senden

VvW - Preadviezen 2007 - Bruikbare wetgeving

prof. dr. P. Popelier & prof. dr. Ph. Eijlander