Vereniging

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (NVvW) is in 1989 opgericht onder de naam ‘Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid’. De NVvW vervult de functie van interdisciplinair forum voor iedereen die op een of andere manier te maken heeft met of geïnteresseerd is in het proces van totstandkoming en toepassing van wet- en regelgeving en in vraagstukken op het gebied van wetgevingskwaliteit en wetgevingsbeleid. Deze onderwerpen staan dan ook steeds centraal in de activiteiten en publicaties van de NVvW. 

De leden van de NVvW – ongeveer 370 – zijn zowel uit de praktijk als uit de wetenschap afkomstig. Zij werken bijvoorbeeld als wetgevingsjurist bij de rijksoverheid of bij een gemeente, of ze zijn verbonden aan een universiteit als medewerker of student. Ook de leden van het dagelijks bestuur en de Raad van Advies van de NVvW werken bij de (decentrale) overheid of in de wetenschap.  

Tijdens de jaarvergaderingen staan preadviezen van deskundigen centraal. Op verzoek van de NVvW schrijven zij een stuk over een aan wetgeving gerelateerd onderwerp, dat tijdens de jaarvergadering wordt besproken. Op de jaarvergadering vinden levendige en diepgaande discussies plaats tussen leden en preadviseurs. Ook wordt gestemd over stellingen van de preadviseurs. Thema’s uit de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld empirisch onderbouwde wetgeving, 30 jaar wetgevingskwaliteitsbeleid en wetgeving en uitvoering. 

Ook wordt jaarlijks een praktijkmiddag georganiseerd over een actueel wetgevingsonderwerp, zoals voor- en nahangprocedures en digitaliseringsvraagstukken bij de uitvoering. Praktijkmiddagen hebben altijd een interactief karakter en de deelnemers gaan aan de slag met een concrete casus. Naast jaarvergaderingen en praktijkmiddagen organiseert de NVvW regelmatig andere activiteiten, zoals lezingen.

In het bestuur hebben zitting:

prof. mr. Frank van Ommeren

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mr. dr. Mariette Lokin

vice-voorzitter
(Hooghiemstra & Partners)

mr. Sanne Reinders

secretaris
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mr. dr. Lisanne Groen

penningmeester
(Vrije Universiteit)

mr. Matthijs Bon

adjunct-secretaris
(Justitie en Veiligheid)

In de raad van advies hebben zitting:

mr. Heleen Dekker

Economische Zaken en Klimaat

prof. mr. Pauline Schuyt

Academie voor Wetgeving

mr. Lennart Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

mr. Peter Oskam

Tweede Kamer

mr. Ellen Kiersch

Justitie en Veiligheid

prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Vrije Universiteit

mr. Ankie Meijer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mr. Juliette van der Jagt

VNG

prof. mr. Remco Nehmelman

Eerste Kamer

mr. Jan van der Loo

Buitenlandse Zaken

prof. mr. Wytze van der Woude

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lid worden?

Wilt u lid worden van de NVvW? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen! Een lidmaatschap kost € 20,- per jaar, een studentlidmaatschap € 12,50 per jaar. 

Een aantal organisaties heeft een collectief lidmaatschap bij de NVvW. Dit zijn (de):

  • Ministeries van BZK, Financiën, JenV, OCW en SZW
  • Tweede Kamer
  • Eerste Kamer
  • Raad van State
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Pels Rijcken en Drooglever Fortuijn. 

Werkt u bij een van deze organisaties? Dan kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier en bent u geen contributie verschuldigd.

Verslagen

Hier vindt u de verslagen en stukken van het huishoudelijk deel van de jaarvergaderingen. 

Relaties