Aanmelden als nieuw lid

Aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving kan via deze website. Daarbij gelden de volgende contributies: leden € 20,- en studenten € 12,50. Medewerkers van de volgende organisaties vallen onder een collectief lidmaatschap en zijn daarom geen contributie verschuldigd: de directies wetgeving van de ministeries van BZK, OCW, SZW, JenV en Financiën, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens, de VNG, de Academie voor Wetgeving en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Aanmelden

* Verplichte velden