Studiemiddag 2018: Leren consulteren

december 27, 2018

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde de NVvW een studiemiddag onder de titel ‘Leren consulteren’. Tijdens de studiemiddag zijn drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema consulteren.

Wanda Weeber, werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaf de aftrap. Zij is interdepartementaal verantwoordelijk voor het beleidsdossier en de website www.internetconsultatie.nl. Zij ging in op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de vraagstukken die (zullen gaan) spelen.

Paul Frank is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en is daar verantwoordelijk voor het online communicatiebeleid en de toepassing van online media als effectief communicatiemiddel. Hij is ingegaan op het consulteren van beleid, en de vraag hoe het meest effectief kan worden geconsulteerd.

Frans Merkx richt zich bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt hij zich op het uitvoeren en inrichten van het consultatieproces. Hij gaf een kijkje in de keuken.

Na een plenaire discussie werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel. Een beknopt verslag van de bijeenkomst is te vinden op de pagina “Verslagen”.