Studiemiddag 2015: Initiatiefwetgeving

oktober 29, 2015

Studiemiddag 2015: Initiatiefwetgeving

Initiatiefwetgeving was op 29 oktober 2015 het onderwerp van een studiemiddag. Dit onderwerp is vanuit een praktische invalshoek belicht door twee sprekers. Mevrouw mr. drs. J. Kok vertelde als ervaringsdeskundige over het geven van ambtelijke bijstand aan Kamerleden. De heer prof. mr. J.A. Peters bekeek het onderwerp vanuit een meer parlementaire hoek.

Jeanette Kok is thans wetgevingsjurist bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Voordien was zij coördinerend raadadviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In die hoedanigheid is zij bij verschillende initiatiefvoorstellen betrokken geweest.

Jit Peters was tot 1 april 2011 als hoogleraar Staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Sedert die datum is hij met emeritaat, maar hij geeft nog altijd masterclasses. Daarvoor was hij onder meer directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden.