Jaarvergadering 2016: Stelselherzieningen

juni 2, 2016

Jaarvergadering 2016: Stelselherzieningen

Op 2 juni 2016 vond de Jaarvergadering 2016 plaats. Het onderwerp was stelselherzieningen en de plaats van handeling de Balzaal van Paleis Kneuterdijk.

Namens het team van preadviseurs van IenM nam mevrouw Meijer de zaal in haar inleiding in sneltreinvaart mee door the making of van de Omgevingswet. Dit is ook de titel die het preadvies draagt. Hiermee heeft het team willen benadrukken dat de wet weliswaar door beide Kamers is aanvaard, maar dat de herziening daarmee nog niet is afgerond. Zo waren de collega’s van de preadviseurs tijdens de Jaarvergadering hard aan het werk om de uit- en invoeringsregelgeving en aanvullende wetsvoorstellen op uiteenlopende terreinen op te stellen.

De interne, departementale voorbereiding van de drie wetsvoorstellen uit het preadvies van het auteursteam van VWS verschilde nogal, begon de heer Den Boer zijn inleiding van dit preadvies, als vertegenwoordiger van het team. Na een bespreking van de voorbereiding van de stelselwijzigingen kwam hij toe aan het totstandkomingsproces van de drie wetten.

“Wat betekent het begrip stelsel?”, is de vraag waarmee de heer Bekker zijn inleidende bijdrage opende. Aan de hand van een bespreking van de totstandkoming van stelsels vloog Bekker het onderwerp stelselwijzigingen in zijn preadvies aan. Bekker deelde vervolgens een viertal observaties en gaf tot besluit een aantal verbeterpunten mee.

De heren Lurks (VNG) en Borman (VenJ) traden na de inleidingen van de preadviseurs op als referenten. Na een aantal vragen uit de zaal sloot voorzitter Zijlstra de vergadering. Leden van de vereniging kunnen het verslag van de Jaarvergadering 2017 en de preadviezen downloaden via het menu “Archief”.