Praktijkmiddag 2024

januari 23, 2024

Europa en wetgeving vanuit nationaal en EU-perspectief 

De NVvW en zustervereniging Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) hebben de handen ineengeslagen en organiseren op donderdag 4 april 2024 een praktijkmiddag over het wetgevingsproces vanuit Europees en nationaal perspectief. We zijn te gast bij de Universiteit Leiden/Campus Den Haag (Wijnhaven).

In het eerste deel komt aan de orde op welke wijze de lidstaten invloed kunnen uitoefenen op komende Europese wetgeving, onder meer hoe zij gevolgen van nieuwe EU-wetgeving voor hun uitvoeringspraktijk kunnen markeren in het proces. In het tweede deel wordt ingegaan op de soms vergaande invloed van EU-wetgeving op het nationale wetgevingsproces, maar ook op de materiële invloed van EU-recht op onze nationale wetgeving. Beide onderwerpen worden uitgediept aan de hand van verschillende dossiers uit de actualiteit en het iets verdere verleden. Dit in de vorm van paneldiscussies met de sprekers en met veel ruimte voor inbreng vanuit het publiek.

De middag start om 13.30 uur en we sluiten om 17.00 uur af met een gezamenlijke borrel.

Noteer de datum alvast in uw agenda, details over programma en aanmelding volgen binnenkort!