Save the date! Online jaarvergadering over wetgeving en uitvoering

januari 14, 2021

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de online-editie van de jaarvergadering die in het teken staat van het zeer actuele onderwerp Wetgeving en uitvoering. Deze zal worden gehouden op donderdag 11 februari 2021 van 15:00 – 17:00 uur. U wordt dan ook vriendelijk verzocht dit tijdstip vrij te houden in uw agenda. Meer details volgen zo spoedig mogelijk via de website en per mail.

Ten behoeve van de jaarvergadering zijn twee bijdragen geschreven. De eerste betreft een preadvies geschreven door oud-regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht Michiel Scheltema, de tweede betreft een paper door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zij hebben beiden eerder vanuit het perspectief van de wetenschap respectievelijk de klachtpraktijk aandacht gevraagd voor de  positie van de burger, en  bespreken in hun bijdragen wat de wetgever kan en moet doen om die positie beter tot haar recht te laten komen.

Enkele leden hebben een reactie geschreven op de bijdragen. Tijdens de online-editie van de jaarvergadering  zal over het preadvies, de paper en de reacties (die hieronder zijn te raadplegen) worden gediscussieerd.

Wij zien u graag op 11 februari!