Praktijkmiddag Actualiteiten in voor- en nahang – 13 april 2023

maart 14, 2023
Actualiteiten in voor- en nahang: hoe krijgt parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving effectief vorm?  

De betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelgeving is van oudsher een onderwerp dat de wetgevingsgemeenschap bezighoudt. Het onderwerp kreeg veel aandacht in de discussies over de coronawetgeving, maar ook zonder dat sprake is van urgente of gevoelige kwesties is de vraag op welke wijze het parlement effectief bij amvb’s en ministeriële regelingen kan worden betrokken actueel. Het thema krijgt ook steeds meer aandacht in advisering door de Raad van State, zowel in reguliere wetgevingsadviezen als in gevraagde voorlichtingen.

Reden voor de NVvW om dit onderwerp weer eens in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurt in een praktijkmiddag waarbij we – heel toepasselijk – te gast zijn bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Lisanne Groen (Vrije Universiteit Amsterdam) en Solke Munneke (Rijksuniversiteit Groningen) zullen hun licht laten schijnen op verschillende aspecten van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving. Eerste Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) zal op hun inleidingen reflecteren.

De middag zal een interactief karakter hebben: na de inleidingen gaan de deelnemers uit elkaar in deelsessies om een concrete casus rond voorhang bij de kop te pakken. De uitkomsten worden besproken door de drie sprekers, waarbij er uiteraard volop ruimte is voor gedachtewisseling met de zaal. Onder het genot van een drankje kan worden nagepraat.

Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Programma

13.00 Inloop

13.30-15.00 Inleidingen en reflectie door de sprekers

15.00-15.30 Pauze

15.30-16.15 Uiteen in deelsessies

16.15-17.00 Bespreking uitkomsten deelsessies en discussie

17.00-18.00 Borrel

Datum:         Donderdag 13 april 2023
Tijd:                13.00 tot 17.00 (inloop vanaf 13 uur, borrel tot ca. 18.00)
Locatie:        Eerste Kamer, Kazernestraat 52, Den Haag

Graag tot ziens op 13 april!

Aanmelden voor de Praktijkmiddag 2023

10 + 12 =