Lezing prof. Luc Verhey – De zoektocht naar de feiten

juli 11, 2023

In een democratische rechtsstaat zijn feiten essentieel om tot goede besluitvorming te komen. Zonder een overheid en politici die transparant en integer met informatie omgaan, kan een democratische samenleving niet goed functioneren. Wat als feitelijk waar mag gelden, is echter steeds vaker onderwerp van felle maatschappelijke en politieke discussie.

In tijden van internet en social media staan instellingen en personen die vanuit hun deskundigheid bijdragen aan waarheidsvinding steeds vaker onder druk. Hoe voorkomen we dat desinformatie de overhand krijgt? Hoe zorgen we voor een maatschappelijk en politiek klimaat waarin de feiten voldoende tot hun recht komen? En voor welke uitdagingen ziet de wetgever zich in dit verband gesteld?

Op 19 juni 2023  organiseerde de NVvW een lezing van Luc Verhey, hoogleraar Staatsrecht en lid van de Raad van State, over deze vraagstukken aan de hand van zijn boek ‘De zoektocht naar de feiten’. Luc hield een prikkelend betoog over hoe lastig het is om in het huidige tijdsgewricht vast te stellen of bepaalde informatie al dan niet klopt, en over de invloed hiervan op het functioneren van de overheid. Daarbij besteedde hij in het bijzonder aandacht aan de rol van de wetgever en aan het belang van ‘evidence based’ wetgeving. Na de lezing was er ruimte voor discussie en werd geborreld in de feestzaal van de Raad van State. Kortom, een inspirerende middag op een prachtige locatie!