Jaarvergadering 2022 – De wetgevingsprocedure anno 2022: klaar voor de toekomst? 

mei 23, 2022

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering van de vereniging die is gewijd aan het thema: De wetgevingsprocedure anno 2022: klaar voor de toekomst? 

De Jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober 2022 van 14:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 13.45 uur), met aansluitend een borrel. Voorafgaand begint om 13:15 uur de Algemene Ledenvergadering (inloop vanaf 13.00 uur), met op de agenda onder meer een voorgestelde statutenwijziging. U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden via het formulier onderaan deze pagina.

Er hebben in de afgelopen jaren verschillende maatschappelijke en juridische ontwikkelingen plaatsgevonden die uitnodigen tot een evaluatie van onze huidige wetgevingsprocedure. Denk aan de rol die wetgeving speelt in de Toeslagenaffaire, de ver(der)gaande digitalisering van de uitvoering, verschillende coronaspoedwetten en recente rapporten van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (Bosman) en de Commissie Versterking Functies Tweede Kamer (Van der Staaij). Is ons huidige wetgevingsproces inderdaad aan een grondige herziening toe? Of functioneert het systeem – in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd – eigenlijk nog meer dan prima en doet een eventuele herziening meer kwaad dan goed?

Voor de jaarvergadering zijn twee preadviezen geschreven die naar verwachting in de laatste week van september met u worden gedeeld. Het eerste wordt geschreven door Gert Jan Geertjes (UL). Hij zal in het preadvies vanuit een staatsrechtelijke invalshoek reflecteren op het wetgevingsproces. In het tweede preadvies zal Caspar van den Berg (RUG, tevens lid van de Eerste Kamer) vanuit een bestuurskundig perspectief ingaan op de verschillende uitdagingen die we in het wetgevingsproces tegenkomen.

Nieuw dit jaar is dat tijdens de Jaarvergadering enkele trainees van de Academie voor Wetgeving zich in de discussie over de preadviezen zullen mengen. Daarnaast gaan we als vereniging mee met onze tijd: we hopen voor het eerst digitaal te kunnen stemmen over de stellingen van de preadviseurs.

Datum:    Donderdag 6 oktober 2022
Locatie:   Auditorium van de ministeries van JenV/BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP te Den Haag.

Aanmelden voor de Jaarvergadering 2022

14 + 1 =