Jaarvergadering 2020 – reageer op bijdragen van Scheltema en de Ombudsman

november 24, 2020

Zoals eerder bericht, kon vanwege de coronamaatregelen de fysieke jaarvergadering dit jaar helaas geen doorgang vinden. Inmiddels is besloten een online-editie van de jaarvergadering te houden, die zal plaatsvinden begin 2021 en in het teken staat van Wetgeving en uitvoering.

Ten behoeve van de jaarvergadering zijn twee bijdragen geschreven. Het eerste betreft een preadvies geschreven door oud-regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht Michiel Scheltema, het tweede betreft een paper door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zij hebben beiden eerder vanuit het perspectief van de wetenschap respectievelijk de klachtpraktijk aandacht gevraagd voor de  positie van de burger, en  bespreken in hun bijdragen wat de wetgever kan en moet doen om die positie beter tot haar recht te laten komen.

U wordt van harte uitgenodigd om te reflecteren op het preadvies van Michiel Scheltema en daarbij zo mogelijk de paper van de Nationale ombudsman te betrekken (zie hieronder).  U kunt uw reactie uiterlijk 10 januari 2021 insturen via bestuur@nvvw.eu. Uw reactie wordt op de website van de Vereniging geplaatst. Tijdens de online-editie van de jaarvergadering begin 2021 zal over het preadvies, de paper en de reacties worden gediscussieerd.

Wij zien uw reactie graag tegemoet!