Jaarvergadering 2019: De wetsfiguur

maart 6, 2019

Op 27 juni 2019 vond de Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving plaats in de Gotische zaal van de Raad van State.

Het thema van de feestelijke jaarvergadering was: de Wetsfiguur. Tijdens de Jaarvergadering zijn twee preadviezen gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste is geschreven door prof. mr. Ernst Hirsch Ballin. Hij schreef over de verhouding tussen het begrip van de wet als uitdrukking van de waardering van potentieel botsende belangen en de in het kielzog van T. Koopmans’ bekende artikel van 1970 breed aanvaarde opvatting van wetgeving als beleidsgrondslag. Het tweede preadvies was geschreven door dr. Mariëtte Lokin. Zij behandelde de ICT-ontwikkelingen die de manier van publicatie van wetgeving fundamenteel hebben veranderd, en die ook invloed hebben of zouden moeten hebben op de inhoud van wetgeving. ICT-gestuurde uitvoering vraagt enerzijds een precisie en explicietheid in gedrags- en bevoegdheidsnormen die de wetgever – vaak op valide gronden overigens – niet biedt. Anderzijds vraagt digitalisering om open normen die technologische ontwikkelingen niet in de weg staan. Hoe kan de (mede)wetgever omgaan met de spanning die hieruit voortvloeit?     

De preadviezen zijn inmiddels online beschikbaar. Klik hier om deze te raadplegen.

Aanmelden voor de Jaarvergadering 2019

7 + 14 =