Save The Date – Jaarvergadering 2020

september 10, 2020
UPDATE 2 OKTOBER 2020: Gelet op de recent aangekondigde coronamaatregelen is het niet mogelijk gebleken de Jaarvergadering te organiseren op de wijze zoals voorzien (bestuur, preadviseurs en referenten op locatie, livestream online). Daarom zal de Jaarvergadering op 22 oktober 2020 GEEN DOORGANG vinden. Wel zal het huishoudelijke gedeelte van de vergadering conform de statutaire verplichtingen online doorgaan, hierover worden de leden separaat geïnformeerd. Het bestuur beraadt zich over een alternatieve wijze om invulling te geven aan de Jaarvergadering. Zodra hierover meer bekend is, ontvangen de leden bericht en wordt deze pagina bijgewerkt.
Aanmelden via onderstaand formulier is dan ook niet meer mogelijk!

 


 

Omdat het vanwege de coronamaatregelen naar verwachting niet mogelijk gaat zijn om op korte termijn een fysieke jaarvergadering te organiseren, is het bestuur verheugd u uit te nodigen voor een online-editie van de Jaarvergadering 2020, die zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020. Deze bijeenkomst zal in de middag plaatsvinden. Nadere details volgen later op deze pagina , wij verzoeken u deze datum te reserveren in uw agenda. Aanmelden kan alvast via het formulier onderaan deze pagina.

Het thema van de jaarvergadering is ‘Wetgeving en uitvoering’. De laatste jaren is veel maatschappelijke en politieke discussie ontstaan over problemen in uitvoeringsorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn problemen omtrent de verstrekking van uitkeringen door het UWV en de fraudeaanpak van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Meer algemeen wordt aandacht gevraagd voor het burgerperspectief in de uitvoering: moet de uitvoering niet meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren, en meer rekening te houden met de positie van de individuele burger? En hoe staat het dan met de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid? Vanzelfsprekend zal dit alles primair worden belicht vanuit het perspectief van de wetgever.

Het bestuur is verheugd ook dit jaar weer twee zeer deskundige auteurs bereid te hebben gevonden een preadvies voor de jaarvergadering te schrijven. Het eerste wordt geschreven door oud-regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht Michiel Scheltema, het tweede door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zij hebben beide eerder vanuit het perspectief van de wetenschap respectievelijk de klachtpraktijk aandacht gevraagd voor de  positie van de burger, en  bespreken in hun preadviezen wat de wetgever kan en moet doen om die positie beter tot haar recht te laten komen.

Meer informatie over het programma en de preadviezen vindt u te zijner tijd op deze pagina, leden ontvangen dit ook per mail. Wij nodigen u van harte uit 22 oktober 2020 te reserveren in uw agenda en u hieronder aan te melden voor de jaarvergadering. Wij hopen u daar – zij het digitaal – te ontmoeten.

Aanmelden voor de Jaarvergadering 2020

13 + 1 =