Studiemiddag 2020: Gegevensbescherming in wetgeving

december 3, 2019

Wij nodigen u van harte uit voor de Studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, die zal plaatsvinden op donderdag 16 januari 2020.

Het thema van de Studiemiddag is ‘Gegevensbescherming in wetgeving‘. Sinds 25 mei 2018 is binnen de gehele EU de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Inmiddels zijn meer dan anderhalf jaar verstreken en is de invloed van de AVG op het wetgevingsproces meer en meer zichtbaar geworden. Bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving wordt van wetgevingsjuristen verwacht dat zij kennis te hebben van de kaders uit de AVG, waarbij zij oog dienen te hebben voor de (vaak lastige) balans tussen enerzijds het recht op privacy en anderzijds het bewerkstelligen van politieke doelstellingen.

De Studiemiddag zal plaatsvinden op een wel zeer toepasselijke locatie. Wanneer wij spreken over gegevensbescherming in wetgeving, is er haast geen betere locatie denkbaar dan de nationale privacywaakhond: de Autoriteit Persoonsgegevens.  Wij zijn dankbaar dat ‘de AP’ ons op 16 januari wil ontvangen.

Tijdens het eerste onderdeel van de studiemiddag zal staatsraad Luc Verhey spreken over de invloed die de AVG in de afgelopen anderhalf jaar op nieuwe wetgeving heeft gehad. Ook zal hij ingaan op enkele recente thema’s/dilemma’s waar wetgevingsjuristen mee te maken hebben bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

Het tweede deel van de studiemiddag heeft een meer praktische insteek. Een belangrijk onderdeel op het gebied van gegevensbescherming in wetgeving betreft de wetgevingsadvisering door de Autoriteit Persoonsgegevens. In verschillende deelsessies bestuderen we een bestaand wetsvoorstel en proberen we vanuit het perspectief van de Autoriteit Persoonsgegevens naar het wetsvoorstel te kijken: hoe wordt in dit wetsvoorstel omgegaan met persoonsgegevens? Zijn er (goede) verwerkingsgrondslagen? Hoe zit het met bijzondere persoonsgegevens? Is er sprake van verdere verwerking? Het doel is binnen een kort tijdbestek inzichtelijk te krijgen welke privacyaspecten van belang zijn bij het opstellen van regelgeving. Daarbij is ruimte voor discussie over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende opgestelde ‘mini-adviezen’.

Leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. Nog geen lid? Meld je hier aan als nieuw lid.

Datum:           Donderdag 16 januari 2020
Tijd:                Inloop vanaf 14.00. De Studiemiddag start om 14.15 en eindigt rond 17.15 met een borrel
Locatie:         Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.

Aanmelden voor de Studiemiddag 2020

1 + 8 =