Studiemiddag 2017: workshop ‘Toegankelijke wetgeving’

september 1, 2017

Op 2 november 2017 bogen 40 wetgevingsjuristen zich onder leiding van dagvoorzitter Tim Borman over de vraag hoe complexe wetgeving beter toegankelijk kan worden gemaakt. De eerste vraag daarbij is: voor wie dient de regeling toegankelijk te zijn? Het belang van het antwoord op die vraag bleek uit de openingsbijdrage van Wessel Visser van BureauTaal, die inging op het belang om bij het schrijven van teksten rekening te houden met de lezer van de tekst. Dit geldt ook voor wetgeving. Met deze boodschap werd in groepjes aan de hand van een concreet voorbeeld, een paragraaf uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, in beeld gebracht welke drie factoren het meest aan toegankelijkheid van die regeling in de weg stonden. Voor elk van deze factoren zijn aanbevelingen geformuleerd.

Deze aanbevelingen en een impressie van de middag vindt u in het verslag van de studiemiddag.