CONTACT

Aanmelden als nieuw lid

Aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving kan via deze website. Daarbij gelden de volgende contributies: leden € 20,- en studenten € 12,50. Medewerkers van de volgende organisaties vallen onder een collectief lidmaatschap en zijn daarom geen contributie verschuldigd: de directies wetgeving van de Ministeries van BZK, VenJ en OCW, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, en Academie voor Wetgeving.

Formulier A

Contact met het bestuur

Wilt u contact opnemen met het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, dan kunt u gebruikmaken van dit contactformulier.

Formulier B