HET BESTUUR

In het bestuur hebben zitting:

prof. mr. Frank van Ommeren

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mr. dr. Mariette Lokin

vice-voorzitter
(Hooghiemstra & Partners)

mr. Sanne Reinders

secretaris
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mr. dr. Lisanne Groen

penningmeester
(Vrije Universiteit)

mr. Matthijs Bon

adjunct-secretaris
(Justitie en Veiligheid)

In de raad van advies hebben zitting:

mr. Heleen Dekker

Economische Zaken en Klimaat

mr. Ellen Kiersch

Justitie en Veiligheid

prof. mr. Remco Nehmelman

Eerste Kamer

prof. mr. Pauline Schuyt

Academie voor Wetgeving

prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Vrije Universiteit

mr. Jan van der Loo

Buitenlandse Zaken

mr. Lennart Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

mr. Ankie Meijer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

prof. mr. Wytze van der Woude

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

mr. Geert Jan Hamilton

Tweede Kamer

mr. Juliette van der Jagt

VNG